VANG ER HISTORIE
og Natur
Om laget
Litteratur/Kjelder
Lenkjer
Lokale arkiv
Framsida
Vang er historie og natur
Oppdatert 10.01.17 H.R.
Kubakkstolen
Filering
Kulturminner
Historiske vandringar Vardevandringar
Arkeologi
Samferdsel og kommunikasjon
Verksemd i fjellet
Ferdselsvegar
Kyrkjene
Naturperler
Husflid, bunad, folkemusikk og dans
Steleskåpet
Øye stavkyrkje
Fiskesløer
Heimesida til Vang kommune
Låveroser
Riddarstøga
Venniskvernene
Vang kyrkje
Vang kommune om stavkyrkjene
St Thomas kyrkja
Øye kyrkje
Hensåsen kyrkje
Vang stavkyrkje
Knut Nørsvin
Johannes Belsheim
Vangssteinen
Høre stavkyrkje
Minnesmerke
Stølsdrift
Turisttrafikk
Bunad
Valdresspringaren
Pilegrimsleia gjennom Vang
Vegen over Kvamskleiva
Kongevegen over Filefjell
Sputrefossen
Gamle buplassar
Fangstanlegg i Belgen
Fiske
Reindrift