VANG HISTORIELAG
Framsida
Filering - handarbeidstradisjon i Valdres
Filering
Av Inger Wangensteen

På Husflidsdagen i Gamle Kvam ønsket Vang Husflidslag å stille ut forskjellige arbeider i fileringsteknikk. Det var for å få forklart hva filering er for noe, vise fint håndarbeid, og vise både tradisjonelle og litt mer fantasifulle arbeider i denne teknikken.  Et mål var også å fornye interessen for å lære seg å filere, og lodde stemninga for et mulig kurs på nyåret. Inger Wangensteen tok på seg ansvaret for utstillinga. Hun fikk bare velvilje, interesse og gode forslag når hun spurte om å låne arbeider til utstillinga, og fikk inn mange fine og verdifulle produkt, noen svært gamle, andre fra damer i bygda som hadde lært kunsten på kurs.
Det var gode Gyda Steile som var læremester for de som tilegnet seg teknikken i 1960 - 1980 åra. Da blei det laget først og fremst julehandkle og rullhetter. Gyda skal ha stor ære for at hun var en trottig læremester og kursholder. Teknikken har vært i ubrutt tradisjon i Vang flere hundre år. Uten Gydas innsats ville den sannsynligvis vært glemt nå. Filering er trolig eldste kjente masketeknikk i Europa. Den var kjent i Tyskland på 1200 tallet, kunnskapen har vandra hit til Valdres!  Det er et finmasket nett av tynn lintråd, redskapen er en liten ”skytt” og en tynn strikkepinne, det knytes opp ruter med knute etter knute, en miniutgave av et fiskenett. Det kan lages border og mønster i dette nettet, for eksempel til julehandkle er det mest vanlig med ruter og kryss. Så broderes det inn grovere lintråd i maskenettet. De fleste i Vang har sett alterduken i Vang kirke. Den var laget av tanta til Gyda, Elisabeth Steile, i 1940. Et mesterarbeid! Mange har laget løpere og klokkestrenger. Vi hadde også kjøkkengardiner og dåpskjoler på utstillinga. Det var mange innom utstillinga, stor interesse, flere ga uttrykk for at de ønsker å lære seg teknikken.
Vang Husflidslag arrangerer ein husflidsdag kvart år. Til husflidsdagen i 2015 hadde Inger Wangensteen laga ei utstilling av innlånte fileringsarbeid frå bygda.