LENKJER
Om laget
Litteratur/Kjelder
Historie og Natur
Lokale arkiv
Framsida
DIS-Norge, Slekt og Data. (DIS står for Data I Slektsgransking). Har ei mengd lenkjer til alle slags ressursar som er tilgjengelege på nettet for slektsgranskaren. Det er bokkjelder, gravminner, og det er omtale og råd om kva for eit dataprogram du skal velja om du vil registrere slekta di i ein database.
Digitalarkivet som gjev deg tilgang til ei mengde ressursar. Du finn alle kyrkjebøker i Norge skanna inn, folketeljingar, tinglysingsmateriale, matriklar og jordebøker, emigrasjon, rettssaker, skifteprotokollar
Eigedomskart på Internett. På sida som kjem opp klikkar du på lenkja "Se kart på nett" og du får opp ei side der du skriv inn kommunenummer , Gardsnr og Bruksnr, og du får opp eit kart over eigedomen der også utmark, skogteigar, stølar og anna som tilhøyrer eigedomen er med (Vang er kommune nr 0545).
Folkemusikk, folkedans og bunader
Vang Kommune Vikipedia
Valdresmusea
Vang Turlag
Valdres historielag
Vang Kommune Heimesida
Vang folkebibliotek
-> direkte til Vang historiske biletsamling
Liste over digitaliserte bygdebøker - Oppland. Her finn du ei lang liste med bøker som har lokalhistorisk innhald. Mange av dei er full-digitaliserte slik at du kan lesa dei frå perm til perm på skjermen din. Til dømes er 'presteboka' som Kjell T Lund skreiv, og som er utseld frå forlaget, digitalisert. Det er også bøkene til Knut Hermundstad, to bøker om Høre stavkyrje, og boka 'Gamalt fraa Vang' av Bøye Kattevold frå 1943 - Klikk ker...
Oppdatert 10.11.16 H.R.