LITTERATUR & KJELDER
Om laget
Historie og Natur
Lenkjer
Lokale arkiv
Framsida
Ymse skriftlege kjelder med lokalhistorie frå Vang
Oppdatert 22.01.17 H.R.
Bøker med lokalhistorisk innhald:
Gamla reglo å rispo ifrå Vang, Andris Eivindsson Vang   Meir...
Han far. Prestehistorie og bygdeliv i Vang i Valdres, Kjell T Lund  Meir...
Boke um Ryføss. Frå nesten ingenting til livskraftig bygdesenter, Sigfred Hovda   Meir...
Farsarven. Gårds og bygdehistorie fra Vang i Valdres, av Johannes Bøe   Meir...
Erindringer om imigrantane i USA, John T Nystuen   Meir...
Gamalt fraa Vang. Folkeminnelesna taa Bøye Kattevold. Heile boka kan du lesa her..
Pilegrim i Valdres. På ny veg mellom gamle kirker, Jahn Børe Jansen   Meir...
Turhandbok Vang i Valdres - ei reise i natur og kultur, Sigfred Hovda   Meir...
Gamal byggeskikk i Vang. Rapport frå registreringa av hus bygde før 1900. Valdres Folkemuseum/ Vang Kommune, av Ragnhild Dietrichson   Meir...
Boke um Herredal'n, Sigfred Hovda
Kvorvne tider. Gamal valdres-kultur VII, Knut Hermundstad. Universitetsforlaget Oslo   Meir
Andris Eivindson Vang og verket hans. Eit 100-års skrift, Knut Hermundstad m. fl. Valdres Historielag 1951   Meir...
Folkeminnesamlaren Andris Vang av Nils Oddvar Bergjheim. Det norske samlaget 1974   Meir...
Hugsa du den gønge.... Gamalt frå Vang, Bjørg Lerhol m.fl. Vang mållag 2015   Meir...
Fjellpistra. Barndomsminner fra Vang, Sverre Thune 2010   Meir...
Vang kommune gjenneom 150 år, Geir Beitrusten 1987   Meir...
Kinning, bresting og ysting i Valdres sett i norsk og internasjonal samanheng, Helge Gudheim, Mat og Kultur AS   Meir...
Gardar og slekter i Vang. Valdres bygdebok, Anders Frøholm
- Del A: Vestsida frå Nystuen til Øylo 1985
- Del B: Austsida i Vang sokn 1989
- Del C: Høre sokn 1991
Frå Versailles til Valdres, ei drakthostorisk reise, Magny Karlberg, Skald forlag   Meir...
Johannes Flintoes draktakvareller, Aagot Noss, Det norske samlaget - Oslo 1970   Meir...
Kulturminne i Vang. Rapport frå kartlegging av freda kulturminne i Vang, Katharina Sparstad, Vang kommune 2000   Meir...
Middelalderkirker i Valdres, Jahn Børe Jahnsen, Andresen & Butenschøn, Oslo 2008   Meir...
Ættarminne. Gamal Valdreskultur V, Knut Hermundstad, Norsk Folkeminnelag, Oslo 1952   Meir...
Heensåse kyrkje, Sigfred Hovda, Heensåsen sokneråd 2002   Meir...
Gamalt fraa Valdres, O.K. Ødegaard, J.W. Cappelens forlag, Oslo 1927   Meir...
************************************************************************************************************************************************************