VANG HISTORIELAG

Kjelder med lokalhistorie frå Vang

1. Olav T Beito 1977: Filefjell og Vennis. Framlegging og nytolking. Mål og minne. Bymålslaget ved Ludvig Holm-Olsen og Einar Lundby. Det Norske samlaget.

2. Olav T Beito 1986: Utsyn frå siste leitet. Årbok for Valdres, Valdres historielag. Valdres trykkeri

3. 'Valdresspringar', Av Gullik Kirkevoll. Ei tekst som Gullik sjølv hadde skrive ned og som han delte ut når han heldt kurs i valdresspringar rundt 1964.

4. Tormod Sletten: På jakt etter steinbuer i fjellene mellom Øye/Vennis og Bygdin

5. AO Øyo 1933: Olshølmin. Et gammelt Olavssagn fra Vang i Valdres. Tidsskrift for Valdres historielag. Valders trykkeri.

6. Hegge, Ingvar 1992: Uksedrifta på Yksnedalen. Årbok for Valdres historielag. Valdres trykkeri.

7. Hermundstad, Knut: Gamal Valdreskultur I. Gamletidi talar. NFL 36.

8. Hermundstad, Knut 1933: Gjetarliv i Valdres i gamal tid Tidsskrift for Valdres historielag, 1. hefte av 3 band, 11 årg.

9. Hermundstad, Knut, 1940:. Bondeliv. Gamal Valdreskultur II NFL (=Norsk Folkeminnelag) 45.

10. Hermundstad, Knut: I manns minne. Gamal Valdreskultur III. NFL 55. Universitetsforlaget.

11. Hermundstad, Knut, 1950: Ættararv. Gamal Valdreskultur IV. NFL. 65.

12. Wangensteen, Boye N. 1986: Jul i gamle dager. Årbok for Valdres. Valdres trykkeri.

13. Hermundstad, Knut, 1955: I kveldseta. Gamal Valdreskultur VI. NFL. 75.

14. Øyo, A.O. 1933: Olshølmin. Et gammelt Olavssagn fra Vang i Valdres. Tidsskrift for Valdres historielag. Valders trykkeri.

15. Hermundstad, Knut 1975: Samversskikkar i Valdres. Heidersskrift til Knut 16. Hermundstad. Valdres folkemuseum, Valdres historielag, Institutt for folkeminnevitenskap, NFL.

17. Hermundstad, Knut 1969: Vang Stavkyrkje, truleg bygd ikr. 1175. Vang sokneråd, Valdres trykkeri.

18. Hermundstad, Knut: Truer om villdyr, fangst og fiske. NFL 99.

19. Hermundstad, Knut: Villreinsjakt i Sør-Jotunheimen. NFL 99.

20. Hermundstad, Knut 1985: Truer om dyr. NFL 128.

21. Hemsing, Jon, Hougen, Bjørn 1958: Natur, oldtid, målføre gardsnamn og folk. Valdres bygdebok 2, Valdres historielag. Valdres bygdeboks forlag.

22. Hovda, Sigfred 1992: Om krøter og krøterstell. Årbok for Valdres, Valdres historielag. Valdres trykkeri.

23. Høverstad, Torstein 1941: Norrøn livskunst, folkeutgåva. Olaf Norli Oslo. Johansen & Nilsen trykkeri.

24. Hovda, Sigfred, 2002: Heensåsen kyrkje

25. Oldre, Olaug, Ole Oldre Hamre: Besfar o è. Valdres Trykkeri 2000.

26. Sparstad, Katharina, 2000: Kulturminne i Vang. Rapport frå kartlegging av freda kulturminne i Vang. Vang kommune.

27. Wangensteen, Boye N. 1986: Jul i gamle dager. Årbok for Valdres. Valdres trykkeri.

28. Ødegard, O.K. 1921: Valdres matrikul 1667 og 1723. Nikolai Olsens boktrykkeri, Kristiania.

29. Olav Robøle: Maitur på Vennis. I gamle spor langs Vennis-landet. Artikkel i "Valdres"1.6.2001

30. Ødegard, O.K. 1921: Valdres matrikul 1667 og 1723. Nikolai Olsens boktrykkeri, Kristiania.

31. Helge Rønningen: Kubakkstolen, ei 150-års industrihistorie frå Vang i Valdres, Årbok for Valdres 2015


Framsida