VANG HISTORIELAG
Haustvandring 2001

Turen gjekk med hest og kløv frå Bergseng til Klybbersteinsberget i Raudalen. Ordførar Knut Haalien forklarte undervegs, og vi rasta på Hovdestølen. Frå Hovdestølen gjekk vi over Klebersteinsberget til Raudalen. Ca 25 deltakarar
Vi fulgte den gamle buferdsvegen oppover til Hovdestølen der Knut Haalien har støl. Her tok vi en velfortjent kaffepause med ekte bålkaffe. Derfra gikk vi i kryss og krok ned til Klybbersteinsberget.
Det var godt vi hadde små, fjellvante hester som klarte seg godt ned de bratte skrentene. De eldste spora etter steinbruddet er nok borte, men flere tufter med ulik alder vitner om drift over lengre tid. Bua "Trollbu" til arbeidsfolket står ennå, og fremdeles ligger skinnene inn til bruddet der. Vegen ned fra steinbruddet ned til Rauddalen var godt opparbeida og lett framkommelig. På denne turen fikk vi med oss både litt om buferdsvegen over fjellet, stølsliv i Rauddalen, bergverksdrift og kløvjing i fjellet.
Framsida